Anpassning av säkersinställningar i Internet Explorer

För att lösningen ska fungra fullt ut krävs det att följande anpassningar görs:

I Internet Explorer välj menyn:
Verktyg/Internetalternativ/Säkerhet/Betrodda platser/Platser

Kryssa ur funktionen "Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen"
Lägg till adressen lul.se
Klicka sedan på [Lägg till] följt av [Stäng]


Anpassning säkerhetsnivå för zonen Betrodda platser:
Rekommenderad nivå är "Mellan"

_________________________________________________________

Föregående sida