Tekniska förutsättningar

Vi rekommenderar och gör tester med nedanstående webbläsare och operativsystem för åtkomst till Region Uppsalas externa tjänster, andra kombinationer kan fungera. För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC- leverantörs support eller din lokala it-support. Region Uppsala IT-support ger telefonrådgivning under kontorstid kring de tekniska förutsättningarna.

Operativsystem: Windows 10/11

Webbläsare: Edge, Chrome, Safari, Firefox

Hantering av smartkort och certifikat vid inloggning med kort:
Senaste version av NetID eller/och SITHS eID krävs för att kunna ansluta. Kontakta IT-support på Region Uppsala för att få rätt version av NetID/SITHS eID.


_________________________________________________________

Föregående sida